Enviar a United Kingdom , USD
Revisión positiva superior para %s en Banggood, Compre el mejor %s con el precio más bajo en Banggood. Explore la reseña positiva más útil para %s antes de comprar., juguetes rc, deportes divertidos, moda, electrónica popular
BG913981444 24/05/2021
Sau 1 tuần đặt hàng thì sản phẩm đã nhận được, hàng đóng gói bao nhựa bên ngoài, bên trong là hộp sản phẩm, tuy nhiên không ảnh hưởng. Kiểm tra đúng sản phẩm đã đặt, mọi chức năng ban đầu hoạt động tốt bao gồm: chức năng nắn bóp và sưởi ấm bàn tay. Có thể dùng pin hoặc cắm nguồn điện. Chưa thể đánh giá được có hiệu quả không, phải chờ thời gian sử dụng. Ok!
0
Comentarios
Enviar
Encuesta de satisfacción

Descargar la APP y obtener extra cupón de 10%dto