Enviar a United Kingdom , USD
Revisión positiva superior para %s en Banggood, Compre el mejor %s con el precio más bajo en Banggood. Explore la reseña positiva más útil para %s antes de comprar., juguetes rc, deportes divertidos, moda, electrónica popular
NaninNaninsk 05/05/2021
The order was made on the website on MAR 23rd and shipped on APR 15th. It took 23 straight days to be shipped (It was made on the pre order). Then, it took actually 15 straight days and 11 business days, from the shipping, and 38 and 28 days, straight and business respectively, from the date the order was processed. It was actually a gift and the person really liked it! That is all I have to say about it. O pedido foi feito no site dia 23 de MAR e foi enviado no dia 15 ABR. Levou 23 dias corridos para ser enviado (o pedido foi feito na pre order). SEguindo, levou 15 dias corrido e 11 dias úteis, do dia do envio, e 38 e 28 dias, corridos e úteis respectivamente, para chegar desde a data que o pedido foi processado. Foi um presente e a pessoa gostou muito! É tudo o que eu tenho para dizer sobre
1
Comentarios
Enviar
Encuesta de satisfacción

Descargar la APP y obtener extra cupón de 10%dto