Todos los mensajes

BG913981444 Theo mình nghĩ thì nó có tác dụng đấy, lúc chưa dùng thì sáng ra thấy rất nhiều phân chuột nhưng kể từ khi gắn cái này thì không thấy phân chuột nên mình nghĩ nó có tác dụng.

BG913981444 12/04/2021
0
Comentarios (2)

BG381715332 cái máy đuổi côn trùng với chuột gián kia dùng được không bạn, đang tính mua 1 cái.

2021-10-14 02:08:12 Servicial (1)
Enviar
respuestas (1)

Q: Is this electric and battery equipment

Preguntado por BG164124431 sobre 2021-05-10 01:03:49

BG913981444 Yes,

2021-08-05 12:15:44 Servicial (0)
Enviar
respuestas (1)